Bildiri Gönderim Kuralları


Bildirilerin www.cmak.org.tr web sitesi üzerinden online bildiri gönderim sistemi ile gönderilebilecektir. Sorun durumunda sempozyum sekretaryası ile iletişime geçilmesi rica olunur. 


Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 1 Ekim 2021

 

Sempozyumda sunulacak bildiriler klinik çalışma, özgün olgu sunumları şeklinde ve deneysel çalışma gibi bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.

İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.


Yazım Kuralları

  • Özetlerin yazım dili Türkçe’dir
  • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
  • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır. 
  • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri belirtilmelidir
  • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır)
  • Kısaltma kullanılmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
  • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler belirtilmeli, bulgular özetlenmeli ve sonuç açıklanmalıdır.
  • Özetler bölümsüz olarak yazılmalıdır.
  • Özetin tamamı 250 kelimeyi geçmemelidir. 


Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme gönderen araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bilimsel kurul, bağımsız hakem değerlendirmesi sonucunda kabul edilen sözel ve poster bildirilerimleri sonuçlarını sunum yapacak katılımcılara yazılı olarak bildirecektir. 

Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin sempozyum kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Bilimsel Kurul, sözel sunumlarına karar verme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Sempozyumda yapılacak vaka sunumları arasından bilimsel komite tarafından seçilecek olan çalışmalar 


Türkiye Klinikleri Dergisi’nin 2021 "çocukluk ve erişkin dönemde mitokondriyal hastalıklar" özel kitap serisinde yayımlanacaktır.