Değerli Meslektaşlarımız,


Çocuk Metabolizma Hastalıkları Akademisi (CMAK) toplantılarının ikincisini ülkemizde Çocuk Metabolizma Hastalıkları bilim dalının kurulması ve geliştirilmesinde büyük katkıları olan Prof Dr. Turgay Coşkun onuruna 5-7 Mart 2020 tarihinde Ankara’da yapacağız. İlk toplantımızın yoğun ilgi görmesi nedeniyle ikinci toplantı 2.5 günlük sempozyum olarak düzenlenmiştir.


Geçen yıl düzenlediğimiz CMAK-2019 toplantımızda kalıtsal metabolik hastalıklardaki nörolojik bulguları ve tanısal tetkikleri ayrıntılı olarak değerlendirmiştik. Metabolik hastalıklarda hareket bozuklukları her yaş gurubunda karşımıza çıkan, tanımlanması ve tedavisi en zor nörolojik bulguların başında gelmektedir. Bu nedenle CMAK-2020 toplantımızın konusunu “Kalıtsal Metabolik Hastalıklarda Hareket Bozuklukları” olarak belirledik.


CMAK-2020’de hareket bozuklarının temel fonksiyonel nöroanatomisi ve sınıflaması tartışıldıktan sonra, hareket bozukluklarının eşlik ettiği metabolik hastalıklar ve bu hastalıkların biyokimyasal, radyolojik, ileri düzey metabolit ve genetik bulgularının değerlendirilmesi ayrıntılı olarak ele alınacaktır.


Bu sempozyumda ayrıca metabolik hastalıklarda yeni tanımlanan ve hızla gelişen bir alan olan “veziküler trafik bozuklukları” paneli düzenlenecektir.


Sempozyumumuzun ana amaçlarından birisi toplantıya katılan meslektaşlarımızın ilginç buldukları tanılı ya da tanısı olmayan vaka örneklerini sunmaları olup, vaka tartışmaları toplantının bilimsel içeriğine büyük katkı sağlayacaktır.


Sempozyum programı farklı disiplinlerden klinik ve temel bilim araştırıcılarının katıldığı çok disiplinli bir toplantı olarak planlanmıştır. Sempozyum bilimsel programında çocuk metabolizma, çocuk nöroloji, nöroradyoloji, genetik, kimya ve biyokimya bilim dallarından alanında yetkin uzman konuşmacılar yer almaktadır.


Zengin ve dinamik bir bilimsel program içeriği olan sempozyumumuzda sizlerle birlikte olmaktan ve sizleri ağırlamaktan onur ve mutluluk duyacağız.Prof. Dr. Ali Dursun

Sempozyum Başkanı