Menu
Your Cart

Davet

Değerli Meslektaşlarımız,


Her yıl düzenli olarak yaptığımız Çocuk Metabolizma Hastalıkları Akademisi' toplantılarının 4.cüsü 21-22 Ekim 2022 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

Bu yılın sempozyum konusu 'Konjenital Glikozilasyon Bozuklukları' olarak belirlenmiştir.

Konjenital glikozilasyon defektleri tıbbın neredeyse her alanını ilgilendiren, sistemik ve nörolojik tutulumları ile başta Çocuk Metabolizma ve Çocuk Nörolojisi olmak üzere, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarının tüm disiplinlerini ilgilendiren bir konu olarak öne çıkmaktadır.

Sempozyumda, konjenital glikozilasyon defektlerine genel yaklaşım, klinik bulgular ve farklı sistem tutulumları, tanısal yaklaşımlar ile biyokimyasal, omiks, genetik/ biyoinformatik çalışmalar birlikte ele alınacaktır.

Sempozyuma, ‘konjenital glikozilasyon defekti’ tanısı alan hastalarınız ile katkı sunmanız, bu yıl daha fazla zaman ayıracağımız ‘Vaka Sunumları’ ve interaktif tartışmalara renk katacaktır.

Sempozyum ile ilgili bilgileri cmak.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.

Saygılarımızla,
 
Prof. Dr. Ali Dursun